Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


K výkupu bytu v osobním vlastnictví za hotové je potřeba připravit tyto dokumenty:

 

 • výňatek z katastrální mapy
 • nákres půdorysu bytu
 • nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k bytu (např. kupní smlouva, smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)
 • výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu i k celému domu)
 • pokud na bytu vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení

 

K převodu a výkupu družstevního bytu za hotové je potřeba připravit tyto dokumenty:

 

 • nájemní smlouvu
 • stanovy družstva
 • doklady o výši plateb – inkaso, vyúčtování služeb
 • potvrzení družstva o bezdlužnosti
 • doklad o řádném nabytí členství v družstvu
 • kontakt na vedení družstva
 • průkaz člena družstva (pokud byl vydán)
 • potvrzení družstva o výši zůstatku nesplacené anuity (pokud není splacena)


Kontakt: info@vykupnemovitosti.net

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Výkup nemovitostí