Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


 Pro výkup rodinného domu: 

 • nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k domu (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)
 • výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu)
 • výňatek z katastrální mapy
 • kolaudační rozhodnutí
 • výkres vedení inženýrských sítí
 • pokud na domě vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení

Pro výkup činžovních domů : 

 

 • nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)
 • nájemní smlouvy uzavřené s jednotlivými nájemníky
 • výpis z katastru nemovitostí k celému domu
 • výňatek z katastrální mapy
 • pokud na domě vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení

Pro výkup chaty a chalupy 

 • nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k chatě/chalupě (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)
 • výpis z katastru nemovitostí
 • výňatek z katastrální mapy
 • kolaudační rozhodnutí
 • výkres vedení inženýrských sítí
 • kolaudační rozhodnutí
 • pokud na chatě/chalupě vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení
 • výkres vedení inženýrských sítí

 

 Kontakt: info@vykupnemovitosti.net

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Výkup nemovitostí