Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Pro výkup pozemku:

nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k pozemku (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)

  • kolaudační rozhodnutí
  • výkres vedení inženýrských sítí
  • výpis z katastru nemovitostí
  • výňatek z katastrální mapy
  • pokud na pozemku vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení


Kontakt: info@vykupnemovitosti.net

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Výkup nemovitostí